การพัฒนาอย่างต่อเนื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของเรา!รา