Cải tiến liên tục, phát triển bền vững và sự hài lòng của Khách hàng là thước đo thành công của chúng tôi!
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng Hạng II là minh chứng cho những cố gắng không ngừng trong việc hoàn thiện và cải tiến chất lượng sản xuất, nâng cao năng lực kinh doanh của Công ty.