02926 522 777

Kho bao bì bảo vệ thực vật An Giang

Kho bao bì bảo vệ thực vật An Giang - Tổng diện tích: 50.000m2


 

Tên dự án: Kho bao bì bảo vệ thực vật An Giang
Tổng diện tích: 50.000m2
Địa điểm xây dựng: An Giang
Nhà thầu thi công: CÔNG TY TNHH SẤU CON