การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของเรา

โรงงาน

โรงงานผลิต สถานที่โรงงานผลิตเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ บริษัท ดังนั้น Sau Con จึงมุ่งเน้นไปที่การเลือกที่ตั้งโรงงานบนทางหลวงสายหลักที่มีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางเมตรที่ No. 168A Nguyen Thi Tram Street, Area 2, Ba Lang Ward, Can Tho City, Vietnam ที่การขนส่งที่สะดวกทำให้การส่งออกสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายสำหรับลูกค้าและนักลงทุนเพื่อเยี่ยมชม ...