การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของเรา
วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์: การสร้าง บริษัท Sau Con จำกัด เพื่อเป็นผู้ผลิตเครื่องเล่นชั้นนำที่น่าตื่นเต้นในเวียดนามเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อจัดหาเครื่องเล่นสำหรับสวนสนุก - สวนสนุกขนาดใหญ่ในและต่างประเทศ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากตลาดต่างประเทศและส่งออกสินค้าไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภารกิจ: สร้างมูลค่าการลงทุนที่ยั่งยืนสำหรับนักลงทุนคู่ค้าและลูกค้า นำความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของ บริษัท