การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของเรา
ชื่อเครื่องเล่น: Merry Go Around
Hotline: (+84) 0348890599 - 0967343579

ข้อมูลจำเพาะ
น้ำหนักออกแบบ: 1.800 กิโลกรัม
จำนวนคน: 24 คน
ความยาวรวม: เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร และความสูง 5 มตร
ความเร็วรอบ: 03 รอบ /นาที
กำลังรวม: 13.5 kW

 
ข้อมูลจำเพาะ: 
น้ำหนักออกแบบ: 1.800 กิโลกรัม
จำนวนคน: 24 คน
ความยาวรวม: เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร และความสูง 5 มตร
ความเร็วรอบ: 03 รอบ /นาที
กำลังรวม: 13.5 kW
การรับประกันและการบำรุงรักษา:
- เครื่องเล่นได้ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จากสำนักงานมาตรฐานแห่งชาติของอังกฤษ BSI
- รับประกันสินค้า 12 เดือน
- ระบอบการบำรุงรักษาประจำปีและตามความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและประหยัด
ที่มา: สินค้าของบริษัท Sau Conจำกัดเวียดนาม
รบกวนติดต่อเพื่อได้รับคำปรึกษา ราคาและสั่งซื้อ:
หน่วย:บริษัท Sau Conจำกัด
ที่อยู่:168A Nguyen Thi Tram Street, Area 2, Ba Lang Ward, Cai Rang District, Can Tho City, VietNam.
เบอร์โทร: (+84) 02926544555
Hotline: (+84) 0348890599 - (+84) 0967343579 - (+84) 0918432999
Email: sauconpro@saucon.vn