Cải tiến liên tục, phát triển bền vững và sự hài lòng của Khách hàng là thước đo thành công của chúng tôi!

Công nghệ sản xuất

Nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, Sấu Con áp dụng dây chuyền công nghệ hiện đại trong tất cả các công đoạn sản xuất từ nghiên cứu, thi ...