Cải tiến liên tục, phát triển bền vững và sự hài lòng của Khách hàng là thước đo thành công của chúng tôi!

Nhà xưởng sản xuất

Vị trí nhà xưởng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động công ty. Chính vì vậy, Sấu Con chú trọng lựa chọn vị trí nhà xưởng ...